Kontakt

Föreningsinformation
Namn: Uppsala allians för bandyhallar
Adress: c/o Lars Ferngren, Halmby 67, 755 98 UPPSALA
Organisationsnummer: 802449-3028
Plusgironummer: 537746-0

Bolagsinformation
Bandyhall Uppsala AB
Adress: c/o Lars Ferngren, Halmby 67, 755 98 UPPSALA
Organisationsnummer: 556806-4322
Plusgironummer: 60176-5

Kontaktpersoner
Håkan Södergren, 0705-656 434
Lars Ferngren, 0705-938 910