Kontakt

Föreningsinformation
Namn: Uppsala allians för bandyhallar
Adress: c/o Andersen Ekonomi AB, Klostergatan 2, 753 21 Uppsala
Organisationsnummer: 802449-3028
Plusgironummer: 537746-0

Bolagsinformation
Bandyhall Uppsala AB
Adress: c/o Mattias Åsander, Berthåga Lindväg 7B, 752 60 Uppsala
Organisationsnummer: 556806-4322
Plusgironummer: 60176-5

Kontaktpersoner Uppsala Allians för bandyhallar
Börje Wennberg, Ordf. tel. 070-634 8214
Håkan Södergren, ledamot GH Bandy tel. 070-565 6434

Kontaktpersoner Bandyhall Uppsala AB
Johnny Johansson, 0709-180345