Organisation

Uppsala allians för bandyhallar (Hallalliansen) bildades 2009-11-10 på Hotell Hörnan i Uppsala

Följande klubbar var med och bildade Hallalliansen och är också dess medlemmar:
Danmarks IF         GH Bandy
IFK Uppsala          Sirius Bandy
Unik Bandy           Uppsala BoIS
Vide Bandy           Wattholma Tensta BF

Hallalliansens syfte är att direkt eller indirekt skapa möjligheter för medlemmarna att utöva bandy inomhus, antingen genom egen anläggning eller genom förhyrning. Hallalliansen ska också verka för att möjligheterna att utöva bandy inomhus ökar inom Uppsala Kommun.

De som startade Hallalliansen, stående fr v: Markus Wikman IFK Uppsala, David Axelsson-Fisk UNIK, Håkan Östergren WT 10, Folke Bennbom initiativtagare, Lars Högberg Sirius, Lars Ferngren Vide, Johnny Berg, Fredrik Wahlström Vide. Sittande fr v: Håkan Södergren UNIK, Staffan Hermodsson Danmark, Jan Sjonemark Sirius, Marianne Bergström Sirius, Håkan Söderman Uppsala Bois.

Hallalliansen har följande styrelse:
Lars Ferngren                Ordförande                     (2019)
Staffan Hermodsson      Kassör                            (2019)
Björn Hall                        Sekreterare                    (2019)
Börje Ekfelth                                                          (2019)
Håkan Söderman                                                  (2017)
Tomas Sunesson                                                  (2019)

Valberedning:
Jan Iversen                                                            (2019)
Håkan Södergren                                                  (2019)

Revisor:
Ted Lundström                                                       (2019)

Bandyhallen ägs och drivs genom bolaget Bandyhall Uppsala AB (helägt av Hallalliansen) har följande styrelse:
Janne Backeman           Ordförande
Christer Engstrand
Carin Bergh Wihed
Björn Hall

Lars Ferngren är VD i Bandyhall Uppsala AB.