Folkes fond

Uppsalabandyns ungdomsfond till Folke Bennboms minne

Folke Bennbom var den som tog initiativet till att bygga Recoverhallen och han deltog också aktivt i projektet. Folke har under en lång tid på olika sätt värnat och stöttat såväl ungdomsbandy, breddbandy och elitbandy i Uppsala.

Efter Folkes bortgång den 21 februari 2015 beslutade Uppsala allians för bandyhallar att hedra honom genom att bilda en fond till stöd för ungdomsbandyn och BandyKul i Uppsala. Fonden heter ”Uppsalabandyns ungdomsfond till Folke Bennboms minne”.