Uppsalabandyns ungdomsfond till Folke Bennboms minne

Folke Bennbom var den som tog initiativet till att bygga Relitahallen och han deltog också aktivt i projektet. Folke har under en lång tid på olika sätt värnat och stöttat såväl ungdomsbandy, breddbandy och elitbandy i Uppsala.

Efter Folkes bortgång den 21 februari 2015 beslutade Uppsala allians för bandyhallar att hedra honom genom att bilda en fond till stöd för ungdomsbandyn och BandyKul i Uppsala. Fonden heter “Uppsalabandyns ungdomsfond till Folke Bennboms minne”.

Fondens utdelning av bidrag inriktas på:

1. Stöd till barn/familjer vars ekonomiska situation begränsar deras deltagande i ordinarie
lagverksamhet, BandyKul och särskilda arrangemang som cuper och liknande.

2. Stöd till utvecklingen av BandyKul så att verksamheten kan växa och ge fler barn
möjlighet att lära sig åka skridskor och därefter fortsätta att spela bandy.

Bidrag till fonden swishas till 123 552 6173 (Folkes Minnesfond) eller betalas in till bankgiro 481-0693 (Alliansen för bandyhallar i Uppsala), ange namn och telefonnummer.