Hallutveckling

Recoverhallen är Uppsalas bästa bandyhall, med Uppsalas bästa  is. Hur kan vi utveckla hallen och skapa de bästa förutsättningarna och den bästa miljön för varje spelare att utvecklas som bandyspelare.

Inför säsongen  2021/2022 så har vi under sommaren investerat i ny ledbelysning  för att skapa en bättre miljö och möta våra hyresgästers behov av bättre match och träningsljusljus.

Har du tips och idéer maila  till Johnny Johansson bandyhallen.uppsala@gmail.com