ÄGARE

Föreningsinformation
Namn: Uppsala allians för bandyhallar
Adress: c/o Andersen Ekonomi AB, Klostergatan 2, 753 21 Uppsala
Organisationsnummer: 802449-3028
Plusgironummer: 537746-0

Bolagsinformation