Privatpersoner

1000-klubben
Som privatperson kan du stötta oss genom att sätta in 1.000 kr på bankgiro 481-0693 (Alliansen för bandyhallar i Uppsala). Kom ihåg att ange namn, adress och e-post på inbetalningen.

När du gjort detta kommer du som medlem i 1000-klubben att få en namnskylt på väl synlig plats i bandyhallen.

Folke Bennboms fond
Bidrag till Folke Bennboms fond delas ut till:

1. Barn/familjer vars ekonomiska situation begränsar deras deltagande i ordinarie

lagverksamhet, BandyKul och särskilda arrangemang som cuper och liknande.

2. BandyKul så att verksamheten kan växa och ge fler barn möjlighet att lära sig
åka skridskor och därefter fortsätta att spela bandy.

Bidrag till fonden betalas in till Bg 481-0693 (Alliansen för bandyhallar i Uppsala), ange namn och telefonnumer.

Valfritt bidrag
Om du vill bidra med mer än 1000 kr är detta mer än välkommet. Kontakta Börje Wennberg, 0706-348214, eller Håkan Södergren, 0705-656434.