Uppsalabandyns ungdomsfonder

Uppsalabandyn har två fonder båda bl.a. med syfte att inte låta familjeekonomin vara en begränsande faktor för deltagande i bandyspel och aktiviteter kopplade därtill. Fonderna är föreningsoberoende och administreras av Bandyhall Uppsala AB.

Vid ansökan anges alltid vilken förening barnet är medlem i och bidraget utbetalas direkt till aktuell förening som rabatterar aktivitetens kostnad för barnets familj. 

Fonderna har identisk inriktning enligt nedan. Ansökan om bidrag görs gemensamt till båda fonderna. Klicka på ”Till ansökan” nedan.

1. Stöd till barn/familjer vars ekonomiska situation begränsar deras deltagande i ordinarie
lagverksamhet, BandyKul och särskilda arrangemang som cuper och liknande.

2. Stöd till utvecklingen av BandyKul så att verksamheten kan växa och ge fler barn
möjlighet att lära sig åka skridskor och därefter fortsätta att spela bandy.

Uppsalabandyns ungdomsfond till Folke Bennboms minne
Bidrag till fonden swishas till 123 552 6173 (Folkes Minnesfond) eller betalas in till bankgiro 481-0693 (Alliansen för bandyhallar i Uppsala), ange namn och telefonnummer.
Läs mer om Folke Bennboms minnesfond genom att klicka här.

Uppsalabandyns ungdomsfond till Isaac Carlsons minne
Bidrag till fonden swishas till 123 157 7345 (Isaacs Minnesfond). Insättningar kan även göras till bankkonto, vänligen kontakta Håkan Södergren, 0705-656434, för att erhålla kontonummer.
Läs mer om Isaac Carlssons minnesfond genom att klicka här.