Aktiebolag

Bolagsinformation
Bandyhall Uppsala AB
Adress: c/o Mattias Åsander, Berthåga Lindväg 7B, 752 60 Uppsala
Organisationsnummer: 556806-4322
Plusgironummer: 60176-5

Bolagsstyrelse

Mattias Åsander, ordförande

Per Ericsson

Björn Sjöholm

Ebba Wengström

Johnny Johansson Adjungerad operativt ansvarig

Revisor