Säkerhet för spelare och besökare

Skydd för spelare
Svenska Bandyförbundet har tagit fram regler och säkerhetsavstånd för bandyhallar. Recoverhallen följer alla dessa regler med god marginal. Förbundet föreskriver att det ska finnas 1 m is och 1 meter halkskydd innan fasta föremål på långsidorna. Recoverhallen säkerhetsavstånd är större än kraven. På samma sätt förskriver förbundet att det ska finnas 4 m is och 3 m halkskydd bakom kortlinje innan fasta föremål. Även i detta fall är Recoverhallen säkerhetsavstånd större än kraven.


Ingen vill att spelare ska skada sig och vi har därför satsat ytterligare på säkerheten. Alla pelare bakom kortlinje är täckta med bildäck och mjuka pelarskydd. Alla kanter på långsidorna är täcka med halvhårda eller mjuka skydd. Det inkluderar även kanter på spelarbås som står långt utanför aktuella säkerhetsavstånd.

Brand

Hallen har brandlarm. Inuti hallen finns talat utrymningslarm på på svenska och engelska. Hallen har 11 nödutgångar samt en stor port. Då antalet besökare i hallen är maximerat till 1.000 samtida besökare och att alla ytor är öppna anser vi att brandsäkerheten är mycket god i hallen. Vid varje nödutgång finns brandsläckare.